Wilhelminapark Tilburg- Leonard Antonij Springer
 

Leonard Antonij Springer (Amsterdam, 24 januari 1855 - Haarlem, 28 september 1940) , was de zoon van de schilder van stadsgezichten Cornelis Springer (1817 - 1891). Zijn opleiding heeft hij gedeeltelijk in Frankrijk gehad. Na zijn terugkeer in 1892 ontwierp hij de aanleg van de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam, waarop later die van het Oosterpark volgde. Van 1897—1900 was hij leraar in de tuinarchitectuur aan de tuinbouwschool te Wageningen, om vervolgens naar Haarlem te verhuizen als adviseur voor de beplantingen van de gemeente. Hij heeft hier o.m. den Haarlemmerhout gereorganiseerd. Tot zijn grote werken buiten Haarlem behoren behalve 't Groninger Stadspark en parkaanleg in Coevorden en Meppel, de vestingwerken te Deventer, het Wilhelminapark te Breda, Tilburg, en Janssingel te Amsterdam, het stationsplein te Nijmegen, een kerkhof te Hilversum en een arboretum (een op het verzamelen en kweken van bomen en struiken gespecialiseerde botanische tuin) te Oldenzaal. Daarnaast kreeg hij ook belangrijke particuliere opdrachten voor buitenplaatsen en dergelijke.
In 1936 schonk hij zijn belangrijk dendrologisch laboratorium aan de Landbouw-hogeschool te Wageningen. Hij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau en erelid der Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.
Leonard Springer ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg in Bloemendaal.