Wilhelminapark Tilburg
 

Tilburg Ingang  Wilhelminapark
Wilhelminapark foto mei 2012

 

Wilhelminapark

Het park is gelegen tussen de Veldhovenring, de Gasthuisring en de Goirkestraat.

Het Wilhelminapark op  Google maps >>

Het Wilhelminapark behoort tot de oudst bewoonde kernen van Tilburg. Het is een gedeelte van de oude herdgang Velthoven, die al in 1388 vermeld wordt. Het was in de middeleeuwen de driehoekige ‘plaatse’ van een landbouwersnederzetting. In de achttiende en de negentiende eeuw concentreerde de bebouwing zich nog steeds rond het driehoekige plein waar min of meer aaneengesloten gevelwanden ontstaan. De meeste huizen waren eenlaags, een aantal had twee verdiepingen.

Het 5 hectare metende park is ontworpen door de tuinarchitect Leonard Antonij Springer (1855-1940).  Springer ontwierp 3 parken voor Tilburg: het Wilhelminapark, het Leijpark en het Wandelbos.  

Op 12 september 1898 werd het geopend. Het  is aangelegd in een landschappelijke stijl  met een halvemaanvormige waterpartij, open weiden, slingerende lanen en verspreide boomgroepen.  

In de jaren daarna veranderde de bebouwing rond het Wilhelminapark snel van gezicht. Dankzij het gereedgekomen park lieten kapitaalkrachtige eigenaren hun kleine woonhuizen vervangen door meer stedelijke herenhuizen. Ook nieuwe bedrijfspanden en horeca werden gebouwd. Slechts enkele gebouwen uit de achttiende, begin negentiende eeuw zijn overgebleven

In 1996 werd het park gerenoveerd, waarbij vooral een restauratie van het idee van Springer werd uitgevoerd. Daartoe behoorden composities van loofbomen, treurbomen en coniferen. Ook kwam er een fontein.