Landschapspark de Moerenburg

 

foto's Landschapspark Moerenburg
1. Voortse Stroom

Voortse Stroom

2. Knotwilg

Knotwilg

Slide 3

www.salindo.nl

Slide 4

www.salindo.nl

Slide 5

www.salindo.nl

Slide 6

www.salindo.nl

Slide 7

www.salindo.nl

8. Monument Waterpaviljoen

Monument Waterpaviljoen

Slide 9

www.salindo.nl

10. Knotwilg bij de Voortse Stroom

Knotwilg bij de Voortse Stroom

11. voortse Stroom

Voortse Stroom

12.

www.salindo.nl

13. Staalconstructie Huize Moerenburg

Staalconstructie Huize Moerenburg

14. Waterlelies

Waterlelies

Example Frame
Het gebied Moerenburg ontleent haar naam aan een hoeve en later parochie die in 1358 voor het eerst wordt vermeld; de Moerenborch. De oorspronkelijke ‘mansus’ of hoeve (borch)lag toen nog te midden van uitgestrekte heidevelden en moerassen, waar de term ‘moer’ (veen of natte grond) naar verwijst. Of de hoeve in deze vroege periode al was omgracht, is onbekend maar wel aannemelijk. Bij dergelijke grote rijke hoeven, vaak bezit van grootgrondbezitters of andere aanzienlijke inwoners, was een gracht gebruikelijk. Zeker is dat de gracht in 1569 aanwezig was, omdat toen sprake was van een ‘huis, schuur, poort, stallingen en andere gebouwen met hof, boomgaard, omgraven en bewaterd zijnde’. Wanneer en hoe het huis is gewijzigd, uitgebreid of vervangen is onbekend. Het omwaterde huis functioneerde toen als hoeve/woonhuis. 

In 1384 werd Huize Moerenburg verkocht aan de abdij van Tongerlo en kreeg het de bestemming pastorie. Bijna drie eeuwen lang vormde Huize Moerenburg vervolgens de standplaats van de pastoor van de parochies Tilburg en Enschot. Door de Reformatie verloor het uiteindelijk zijn functie als pastorie en werd het omstreeks 1648 door de familie Saint Amant gekocht. Zij verfraaiden het huis en legden in het moerasgebied naar alle waarschijnlijkheid een Franse tuin aan. Rond 1750 werd Huize Moerenburg gesloopt.

Landschapspark Moerenburg is  gelegen tussen het Wilhelminakanaal, de spoorlijn Tilburg-Boxtel, de Burgemeester Bechtweg en de snelweg A65. In dit buitengebied, vlakbij de Piushaven, wordt veel gefietst en gewandeld. Het kenmerkt zich dan ook door open weilanden, bomen, waterplassen en een agrarisch gebied met historische boerderijen.
Meer over de Moerenburg

Meer fotoslides | Wilhelminapark |