Eduard Cuypers in Tilburg

St. Elisabeth Ziekenhuis / Carre - Cuypers Architectuur Tilburg 

 

Eduard Henricus Gerardus Hubertus (‘Eduard’ of ‘Ed.’) Cuypers (April 18, 1859 Roermond – Juni 1, 1927, Den Haag) werd opgeleid op het architectenbureau van zijn oom P.J.H. Cuypers, de ontwerper van onder andere het Centraal Station en het Rijksmuseum te Amsterdam.  Ondanks zijn opleiding werkte hij niet in de stijl van de neogotiek, maar is zijn werk sterk verwant aan neorenaissance en Jugendstil.

Tijdens de bouw van het Rijksmuseum (1876-1885) maakte hij kennis met de architect M.J. Hulswit. Deze Hulswit verbleef van 1880 tot 1885 in Nederlands-Indië. In 1890 vertrok hij voor de tweede keer , maar nu voor goed.

In 1881 richtte  Cuypers  een eigen architectenbureau op in Amsterdam.   Aanvankelijk ontwierp hij vooral woonhuizen en verbouwingen. Zijn eerste grote opdracht was de bouw van het station te 's Hertogenbosch.

In 1909 maakte hij een lange studiereis naar Java en Bali., waar hij te Weltevreden(Jakarta) zich associeerde met  M.J. Hulswit tot "Architectenbureau Hulswit te Weltevreden & Ed. Cuypers te Amsterdam".  De reden voor deze associatie was  de prestigieuze opdracht , die Ed. Cuypers verworven had voor het ontwerp van het hoofdkantoor van de Javasche Bank te Batavia en die van de agentschappen-gebouwen te Ujung Padang (Makassar) en Medan. 

Later voegde zich A.A. Fermont hierbij, en  vond de oprichting plaats van de  N.V. Architecten-Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam. Vanaf ongeveer 1928 zette Fermont het bureau, na het overlijden van Ed. Cuypers in 1927,  alleen voort.

Het bureau van Cuypers in Amsterdam wordt gezien als de oorsprong van de Amsterdamse School omdat de aanvoerders van deze stijl, Michel de Klerk, Johan van der Mey en Piet Kramer, allen op zijn kantoor gevormd waren. In tegenstelling tot de Amsterdamse School-architectuur die zijn drie leerlingen uitdroegen, hanteerde Cuypers deze stijl zelf niet. Na Cuypers' overlijden in 1927 werd zijn kantoor door anderen voortgezet. De huidige naam is a/d amstel architecten en is nog steeds gevestigd in Amsterdam.

Voor Tilburg ontwierp Ed. Cuypers twee gebouwen: de St. Anthoniuskerk  aan Korvelplein,  (1923) en het St. Elisabeth Ziekenhuis, waarvan die aan de Jan van Beverwijckstraat in 1929 werd gebouwd.

Bronnen:
1. Huib Akihary, Architectuur en stedebouw in Indonesië, 1870/1970, Zutphen, Walburg Pers 1992