De Amsterdamse School in Tilburg

Pand Korvelseweg 194  Amsterdamse School Tilburg 
Panden Korvelseweg 190-194, ontworpen door de Tilburgse aannemer Jos Jongen-Heerkens. Opvallend aan dit pand is het rechtopstaande pannendak.
 (foto Augustus 2011)

Deze gezichtsbepalende panden staan op het punt om gesloopt te worden om plaats temaken voor appartementen.  Het is een voorbeeld van de verzakelijking die optrad in de Amsterdamse School. Het is wars van versieringen, die vanwege de hoge kosten achterwege werden gelaten. Pogingen van het Bewonerscommité Korvelseweg om de panden aan te wijzen tot Gemeentelijk Monument mislukten.